Projeyi yürütecek idari birimden öğrenebilirsiniz. Kentsel yenileme çalışmalarında da yerel yönetimler proje yürütücüsüdür. Dolayısıyla bu birimler Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’dür.


Binaların ruhsatlı olması zorunlu değildir, fakat her ruhsatsız binanın bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Metruk durumdaki ve tamamlanmamış yapıların durumu da Uygulama Yönetmeliği Madde 7 – (1)’de açıklanmıştır. Buna göre “yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez”.


Hayır, binanın yaşı önemli değildir. “Deprem riski taşıyan bina” farkındalığı 1999 depremi sonrası ülke gündemine alındığından ötürü, 1999 yılı öncesi inşa edilen tüm yapıların deprem riski taşıdığına dair genel bir kanı oluşsa da bu her zaman doğru değildir. Fakat binanızın yaşı on beşin üzerinde ise ve binanızın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediğine inanıyorsanız, riskli yapı tespit raporuna başvurmanız tavsiye olunur.


Hayır, değildir. Bu, mali açıdan yeni binanın yapımında sorunlar çıkacağını düşünen vatandaşların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Fakat “riskli yapı tespiti” için başvuru yaptıktan sonra, eksik belgeniz olsa dahi bu süreçten dönemezsiniz.


Evet, zorunludur. Burada kastedilen, daha önce başka bir firma tarafından yapılan tespitin geçerli olup olamayacağıysa, bakanlığın yetkilendirmediği hiçbir kurum/kuruluşun raporunun geçerli olmadığı bilinmelidir.Maliklere konut ve işyeri verildikten sonra fazladan konut ve işyeri kalması halinde kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet edenler ile işyeri işletenlere verilebilir. Fakat buna oldukça az rastlanmaktadır. Kira yardımıyla ilgili daha detaylı bilgiye, bağlı bulunduğunuz belediyenin ilgili müdürlüğünden ulaşabilirsiniz. (Kadıköy Belediyesi içerisinde bu birim Kira Yardımı Bürosu’dur.)


Riskli yapı onay tarihinden önce orada oturuyor olmanız gerekir. Yani, ikametgahınız tespit yapılmadan önce, riskli yapı tespiti yapılacak olan binada olmalıdır.


Hayır. 6306 sayılı kanun kapsamında yenilenen binaların alım satım işlemlerinde harç alınmayacaktır. 6306 sayılı kanunun getirdiği en önemli avantajlardan biri budur.


Örneğin, babanız ölmüşse veya yapı yenilenmeden hibe edildiyse %30’u vergiden muaf olur. Bu da yasanın avantajlarından biridir.


Evet. Bunun için maliklerce, güçlendirmenin mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, 4/5 çoğunlukla güçlendirme kararının alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir.


Hayır. Binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imar kurallarına göre yaptırmanız gerekir.


Yıkım sonrası ise adres silinmiş olduğundan, orada yaşadığınızı kanıtlamak için faturayla resmi kurumlara başvuru yapmanız gereklidir.


Riskli yapı tespitini kat malikleri veya kanuni temsilcileri yaptırabilir. Eğer riskli yapı tespitini siz yaptırıyorsanız masraflar size ait olacaktır. Riskli yapı tespiti için bireysel olarak başvurmadan önce, tüm kat malikleri anlaştıktan sonra başvuru sürecinin yönetici tarafından başlatılması daha doğru olur. Bu sayede hem binanızın yenileme sürecini kısaltmış hem de riskli yapı başvurusu için yapılacak masrafı arsa payları oranında paylaşmış olursunuz.


Yapabilirsiniz. Binanızı yenilemek veya güçlendirmek için öncelikle bakanlıkla bir anlaşma imzalayıp, kentsel dönüşüm kredisi veren bir bankayla görüşme yapmalısınız. Kentsel dönüşüm kapsamında binanızı kendiniz yapmak istediğiniz takdirde, beş daireye kadar kredi alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer isterseniz dışarıdan sadece danışmanlık hizmeti veren firmalarla da görüşebilirsiniz. Ancak bu yöntem geçerli olmakla beraber, belediye veya bakanlıkça teşvik edilen bir yöntem değildir.


Mimarlar Odası’nın her yıl yayımladığı en düşük bedel tarifesine bakarak hesap edebilirsiniz.


Avukatlardan danışmanlık hizmeti alındığı takdirde saat başı ücret ödenmektedir. Herkes için farklı olmakla beraber, baro tarafından asgari bir bedel belirtilmiştir. Buna göre, kendi bürolarında saat başı aldıkları birim fiyat ile dışarıdan çağrıldıklarında talep edecekleri ücret farklılık gösterebilir. Bunun haricinde, kentsel dönüşüm dava hizmetleri için bir fiyat belirlenmemiştir.


Sorunuzu iletmek için tıklayınız
Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.