KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN

Bu rehberde mülk sahibi vatandaşlara, kiracılara, müteahhitlere kentsel dönüşüm sürecinin dikkat edilmesi gereken noktalarını yalın bir dille anlatmak esas amacımız. Kritik karar noktaları için vatandaşları hakları ve sorumlulukları konusunda önceden uyarmak da bu rehberin bir diğer görevi.

Bu karmaşık ve uzun soluklu süreçte, harekete geçmeden önce süreci iyi anlamalı ve iyi planlamalısınız. Sarı Işık adını verdiğimiz projemiz, özet bilgilerin yer aldığı basılı rehbere eşlik eden kentseldonusumehazirlan.com bu web sitesiyle bir bütün oluşturmaktadır. Yapınızın yenilenmesi öncesinde, harekete geçmeden evvel bilgilenmek ve sorularınızın bir kısmına cevap bulmak için bu rehbere ve web sitesine mutlaka başvurmanız gerekir. Kanun maddeleri ve imar koşulları sık sık değiştiği için web sitesi size daha güncel bilgiler sunacaktır.

Bu rehberin kentsel dönüşüm süreciyle ilgili tüm sorulara cevap veremeyeceğini ya da tüm anlaşmazlıkları çözecek bir yayın olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle vatandaşların, rehberi bilgi edinmek için bir ilk başvuru kaynağı olarak görmeleri ve rehberde bulamadıkları cevapların sorularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve belediyelerin ilgili birimlerine yöneltmeleri gerektiğini de belirtmek isteriz.

Kentsel dönüşüm sürecinde temel amacın, yapınızın deprem güvenliğini arttırmak olduğunu, artı bir emlak değeri yaratmanın bu amacın önüne geçmesine izin verdiğinizde yeni konutunuzun sizi eskisi kadar tatmin etmeyebileceğini, daha da önemlisi mahallenizin değişen yapısından da memnun kalmayabileceğinizi unutmayın. Kısacası, bu sürece evinizi yenilemek, daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürmek için girdiğinizi hatırlatmak isteriz.

BAŞKANIN MESAJI

Doğal bir afet olan deprem, kentlerimizin büyük bir kısmını tehdit ediyor. 1999’daki Adapazarı ve Gölcük depremleri bize yapılan son uyarılardı. Üzerinden epey süre geçtikten sonra çıkartılan ve 2012 yılında kabul edilen 6306 sayılı kanunla, başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde, bu kanunun avantajlarını kullanarak yapılarını yenilemek isteyen pek çok mülk sahibi harekete geçti. Özellikle İstanbul’un çeşitli semtlerinde bu hareketin daha yoğun ve hızlı geliştiğini izleyebiliyoruz. Güvenli olmadığı için yenilenme amacıyla yıkılan yapıların yanı sıra, bu kanunun daha çok rant elde etmek üzere istismar edildiğini de gözlüyoruz. Mülk sahipleri, belediyeler, müteahhitler ve bakanlıklar arasında süregiden bu yenileme faaliyeti oldukça karmaşık ve zorlu. Kanunun amacının ötesinde, çoğu kez hem mülk sahipleri hem de müteahhitler tarafından yapıların kullanım değeri yerine değişim değeri esas alındığı için bu süreçte pek çok anlaşmazlık, haksızlık ve görev suistimali meydana geliyor.

Bu dönüşüm hareketiyle birlikte, bölgede yaşayan vatandaşların hayatına her geçen gün yeni gündemler ve sorular ekleniyor. Vatandaşların mimarlık bilimiyle sahada doğrudan ilişkiye geçtiği kentsel dönüşüm sürecinde, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak, süreci özetleyen, yol gösterici bir rehber hazırlamamız gerektiğine karar verdik. İstanbulSMD üyesi deneyimli mimarlar ve konusunda yetkin teknik uzmanların katkılarıyla hazırlanan bu rehber, dönüşüm sürecinde vatandaşların teknik konularla ilgili sorularına genel bir çerçevede yanıt vermeyi amaçlıyor.

İstanbul’da kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’ü rehberde pilot bölge olarak belirledik. Rehber içeriğinin hazırlanmasında verdiği bilgi ve teknik desteğin yanı sıra, rehberin vatandaşlara ulaştırılmasında sağladığı kolaylık için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Çok aktörlü bu hayati sürecin herkes tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayacak bu rehberin oluşumunda derneğimize verdiği destek için TÜRK YTONG’a da ayrıca teşekkür ederiz.

Prof. Ertun Hızıroğlu
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı

Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.