Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, bakanlık veya idare tarafından afet ve acil durum yönetimi başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alandır. (6306 sayılı kanundaki tanımı)


Riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır. (6306 sayılı kanundaki tanımı)


6306 sayılı kanunda belirtilen “riskli yapı” tanımına göre, riskli olduğuna inanılan yapıların tespitinin yapılmasını sağlayan rapordur. Raporun alınması için kat maliklerinden birinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan birine başvurması yeterlidir.


Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.