Kat alanı kat sayısının kısaltması. Başka bir adı da “Emsal”dir. Bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler ve yapının tüm katlarının alanlarının toplamının parsel alanına oranından elde edilen bir sayıdır.  KAKS veya emsal imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanır.


Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.


Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bağımsız bölümler üzerine kurulan mülkiyet hakkına sahip kişiler için kullanılan terimdir. Ev sahipleri kat malikidir.


Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.