RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA BAŞVURU SÜRECİ

Riskli yapı rapor tespiti için kişiler (ya da yasal temsilciler) bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit için başvurabilir. Riskli rapor tespiti yapan kurumların güncel listesini kontrol edilebilir.

Riskli yapı sürecini başlatmadan önce tüm hak sahipleriyle uzlaşma sağlayınız! Riskli yapı tespit raporu sürecini başlatmak için bir kat malikinin başvurusu yeterlidir. Ancak komşularınızla anlaşmanız ve süreci birlikte başlatmanız, ileride doğabilecek anlaşmazlıkları önlemek adına daha doğru bir tercih olur. Çünkü riskli yapı tespit raporu başvurusundan itibaren süreçten dönüş yoktur.

Riskli yapı tespit raporuna başvurmadan önce binanızın takyidatlı döküm belgesini almalısınız! Takyidatlı döküm belgesi, mülkünüzün üzerinde herhangi bir şerh ya da borç gibi yapıya dair kısıtlayıcı bir durum olup olmadığını gösterir. Yapınızın üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı durum olması, binanızın yenilenmesini etkileyebilir. Bu belgeyi almak için, bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu dairesine başvurmalısınız.

TAKYİDATLI DÖKÜM BELGESİ NASIL ALINIR?

  1. Belediyelerin ilgili tapu müdürlüğüne takyidatlı döküm belgesini almak için tapu kayıt örneği başvurusu yapmanız gereklidir.
  2. Ziraat Bankası veya Halk Bankası’na belirlenen oranda yatırdığınız harcın dekontuyla birlikte, tapu dairesinden Tapu Kayıt Örneği almak üzere başvurunuzu yapabilirsiniz.
  3. Bu başvuruyu tüm bina adına bir kişinin yapması yeterlidir. Başvuru için bizzat ya da vekaleten müracaat edebilirsiniz.
RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA BAŞVURU MASRAFLARINI KİM KARŞILAYACAK?
Riskli yapıların tespitiyle ilgili masraflar, binanın büyüklüğüne, yapılacak tespitlerin yoğunluğuna göre ilgili kurumlarca belirlenen bedel üzerinden hesaplanır. Riskli yapı tespit raporunun tespit masrafı, tespiti talep eden kat maliki tarafından karşılanmaktadır. Riskli yapı tespit raporu almak için bireysel olarak başvuruyorsanız, masraflarını siz karşılayacaksınız. Diğer kat malikleriyle ya da müteahhitle mutabakata varılırsa, tespit masrafları ortaklaşa ya da müteahhit tarafından karşılanabilir.
RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Riskli yapı tespit raporuna, bütün kat maliklerinin ortak kurul kararıyla başvurmanız önerilse de bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatıyla bu tespit yapılabilir. Riskli yapılar, 6.3.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

BAŞVURU ÇN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER SE ŞUNLARDIR:

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Mülk sahibi tapu fotokopisi
  3. Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Takyidatlı dökümünüzün aslı
  5. Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli yapı tespit raporuna başvurmak için ödeme yapmalısınız! Bu belgeler ile birlikte riskli yapı tespiti yapacak lisanslı firmaya başvurmak ve başvuru için gerekli olan ücreti yatırmak gerekmektedir. Ödemeniz gereken yaklaşık ücreti hesaplayabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 yılı birim fiyatlarını kontrol edebilirsiniz.

rehber2

 Tüm süreç boyunca yasa ve yönetmeliklerin güncel halini takip etmelisiniz ! Riskli yapı tespit raporuna başvurmanızın ardından meydana gelebilecek her türlü yasa ve yönetmelik değişiklikleri sizin sürecinizi de etkilemektedir. Bundan dolayı, ilgili yönetmelik ve yasaların güncel hallerinin takip edilmesi gereklidir.

Güncellemelerden haberdar olabilmek ve rehberin basılı versiyonunu indirebilmek için formu doldurunuz.
Bu formu doldurarak ISMD ve YTONG'dan e-posta alımını kabul etmiş sayılırsınız.